דף תנאים כלליים – מוסקט טיולי בוטיק בע"מ


 

תהליך הרישום:

על מנת לעשות את תהליך הרישום נוח ונגיש, אתם מוזמנים להירשם באחת מהדרכים הבאות:

1. הורידו טופס הרשמה ושלחו אותו אלינו בפקס או במייל, לחצו כאן
2. הרשמה טלפונית, התקשרו עכשיו ל: 1-700-500-516.

 בתהליך הרישום מומלץ להכין דרכונים, אך גם אם הם לא בהישג ידכם כרגע, תוכלו להוסיף את פרטיהם בהמשך.

פתח דבר: 

מוסקט טיולי בוטיק עושה הכל על מנת לזקק לכם את חווית הטיול. החופשה שלכם מתחילה כבר בתהליך התכנון, בחירת המלונות המיוחדים, השפים שיעבירו לכם סדנאות בישול, המסלולים המדויקים והמוקפדים, כל אלו יהפכו את החופשה שלכם לחוויה חד פעמית, מוקפדת ועשירה.

תנאי הרשמה והשתתפות :

עצם הרשמתו של הנוסע לטיול ו/או השתתפותו בטיול, מהווה את הסכמתו לתנאי הטיול. תנאי ההשתתפות והמידע הכללי שלהלן, מהווים את חוזה ההתקשרות בין הנוסע הנרשם לטיול לבין המארגנים או כל מי מטעמם. לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא את התנאים והמידע, קודם להרשמתו לטיול ו/או השתתפותו בטיול.

הרשמה ותשלום

עם ההרשמה לטיול ישלם הנוסע סך של 400 $ לאדם דמי מקדמה. ליעדים מסוימים המקדמה תהיה גבוהה יותר.

השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך  שמוסקט קיבלה את מלוא התשלום עבור הטיול לא יאוחר מ-30 יום לפני מועד תחילת הטיול. חשוב לדעת שמדובר בגורמים רבים שהכסף צריך להגיע אליהם בזמנים שמוגדרים מראש ואנו מצדנו מעוניינים שתקבלו שרות מלא, ללא עיכובים. מוסקט רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול במידה ולא התקבל מלא התשלום.

בטיולים מסוימים – תנאי התשלום שונים ולעיתים מוקדמים יותר. מידע זה מצוין בדף הטיול או יינתן לאחר ההזמנה והוא מחליף את תנאי "הרשמה ותשלום" המצוינים כאן ובהצעת המחיר.

מחירים

מחירי הטיולים לדוגמא המופיעים באתר הם רלוונטים לטיולים לדוגמא בלבד ועשויים להשתנות בטיול דומה, בהתאם לתאריכים ומחירי השירותים השונים – מלונות, טיסות, דמי כניסה לאתרים וכו'.

מחירי הטיולים באתר מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, תחול על הנוסע בלבד.

שערי מטבע זר 

המחירים נקובים בדולר ארה"ב/ אוסטרלי/ניו זילנדי וכו'. התשלום יבוצע בשקלים  או במט"ח  לפי (שער דולר) מכירת המחאות מכירה ביום התשלום. החישוב הכספי יעשה בהתאם לתאריך קבלת התשלום. במידה ויתבצע תשלום בתשלומים, החישוב הסופי יעשה בהתאם למועד קבלת התשלומים השונים.

תשר

תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. בטיולים מאורגנים ( כלומר הכוללים קבוצה ומדירך ישראלי) התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד'. בטיולים פרטיים, התשר ישולם ישירות על ידי המטיילים, אנו ננחה אתכם, בהתאם לרמה המקובלת בטיולים מהסוג הזה.

ביצוע טיול

אנו נעשה הכל על מנת לקיים את הטיול אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את הטיול עד 15 יום לפני תחילת הטיול, מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול, על פי שיקול דעתם של המארגנים. ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים. הודעה על ביטול תימסר על ידנו. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר המחאות מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע עד 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע ל"מוסקט". במקרה של ביטול טיול כאמור, מוסקט תחזיר את כל הכספים ששולמו להם ולא יהיו חייבים לשלם לנוסע פיצוי כלשהו.

דמי ביטול

חוק הגנת הצרכן תקף רק לטיסות הבינלאומיות שיוצאות מהארץ ורק במידה והוזמנו דרך סוכן נסיעות בארץ. תנאי הביטול לשירותי הקרקע, הינם לשירותים הניתנים בחו"ל לפיכך חוק הגנת הצרכן אינו חל עליהם. להלן תנאי הביטול לשירותי הקרקע בטיול:

• נוסע  שביטל  השתתפותו עד כ-45 יום לפני היציאה לטיול ישלם 150.00$ דמי ביטול.
• נוסע  שביטל  השתתפותו בין 44-ל-30  יום לפני היציאה לטיול ישלם %30 ממחיר הטיול דמי ביטול
• נוסע  שביטל  השתתפותו בין 29-ל-14  יום לפני היציאה לטיול ישלם 65% ממחיר הטיול דמי ביטול
• נוסע  שביטל  השתתפותו בין 13 ל-7  יום לפני היציאה לטיול ישלם75% ממחיר הטיול דמי ביטול
• נוסע  שביטל  השתתפותו בין -6 ל-2  יום לפני היציאה לטיול ישלם 90% ממחיר הטיול דמי ביטול

• נוסע שיבטל את השתתפותו בטיול בפרק זמן מאוחר יותר מכפי שפורט לעיל יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 95% ממחיר של הטיול. נוסע שיבטל את השתתפותו ביום יציאת הטיול, לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול.

אנו מחייבים כל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות מתאים וחשוב לעשות זאת בעת ההרשמה מכיוון שישנם ביטוחים שמכסים את דמי הביטול במקרה של "ביטולים של הנוסע שאינן בשליטתו בעת כריתת החוזה" . חשוב לוודא שהפוליסה שברשותכם מקיפה ומכסה ביטולים.  אנו מציעים ביטוח נסיעות במחיר שמתחיל ב- 1.80 דולר ליום.

 בטיולים מסוימים, תנאי הביטול יקבעו בהתאם לתנאי הביטול של הספקים בחו"ל, והודעה על כך תינתן בנפרד ( בד"כ בדף הטיול בהערות) ותחליף את תנאי הביטול הללו.

בנוסף יחול על הנוסע תשלום נוסף בגין ביטול הטיסה בהתאם לחיוב חברת התעופה, בתוספת דמי כרטוס בסך $40 לכרטיס.
ימי עבודה – ימים א'-ה' שאינם בערב חג או חג בארץ ו/או בחו'ל.
במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע.
הודעת הביטול של הנוסע תינתן ע"י הודעה בכתב באי מייל או פקס. תאריך הביטול יחשב רק ביום שבו מתקבלת הודעת הביטול בכתב במשרד המארגנים.

השתתפות בטיול

מוסקט רשאית לדחות בקשת הרשמה, או לבטל הרשמה של אדם, על פי שיקול דעתה וללא מתן נימוקים. כמו כן, רשאית מוסקט על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתנו המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול. במקרה של הפסקת השתתפותו של נוסע בטיול כאמור, יחזירו המארגנים לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות שיגרמו להם בשל הפסקת השתתפות כאמור. חובה על הנוסע להודיע למוסקט, בטרם הרשמתו לטיול על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או כל מגבלה שהיא על מנת שנוכל להתאים את הטיול לצרכיו המיוחדים.ידוע לנוסע שהסכמת המארגנים לרושמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול ולא תתקבלנה כל תלונה מצד הלקוח על דרגת קושי שלא תואמת את מגבלותיו.

זיכויים והחזרים

 נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע מכל סיבה שהיא, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיו'ב. אנו ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות. סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

רשיון נהיגה בינלאומי- חובה

במידה ובמהלך הטיול נהיגה עצמאית ברכב שכור כלולה לכם, יש להוציא מראש רשיון נהיגה בינלאומי של מ.מ.ס.י אותו יש לקחת לטיול (לא תמיד יהיה צורך להציגו) בנוסף לרשיון נהיגה הישראלי שלכם. ליפן יש צורך בהוצאת רישיון בינלאומי מיוחד. לרשימת הסניפים- לחצו כאן

שינויים במהלך הטיול

מוסקט טיולי בוטיק שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, זמני נסיעות,  שינויי טיסות וכו' בהתאם לשיקול דעתו של המדריך והסוכן המקומי גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית. בד בבד נעשה הכל על מנת לקיים את הטיול כמתוכנן ובמקרה של שינוי להציע חלופות.

תנאי לינה

אם אתם מחפשים טיולים מיוחדים ומעוניינים להגיע לאיזורי שמורות טבע או איזורים כפריים חובה לקחת בחשבון שרמת התיירות באיזורים אלו היא בסיסית למדי ובתי המלון פשוטים ורחוקים מהסטנדרטים המוכרים לנו במערב! הרבה פעמים המלונות ממוקמים בקרבת שמורות טבע או פארקים, מרוחקים ממרכזי ערים, האנגלית של הצוות בסיסית למדי, הארוחות אינן עשירות במיוחד וייתכנו הפסקות חשמל ומים או העדר מים חמים בשעות מסויימות.

בטיולים שבהם מצויין לינה במלונות הטובים בנמצא זכרו שמלונות אלו נבחרים כברירת מחדל ולא תתקבלה כל תלונה או תביעה בנוגע לרמה הבסיסית או הירודה של מלונות אלו, גם אם נדמה לכם שיש מלונות טובים יותר בסביבה. באם יש לכם ספק בנוגע להתאמה של רשימת בתי המלון עבורכם, יש לעדכן אותנו בשלב ההכנה של הטיול.

דרכים וזמני נסיעות

המסלולים שלנו במזרח אסיה ביעדים כגון סרי לנקה, הודו, סין, טיבט,  גואטמלה וקוסטה ריקה ודרום אמריקה כרוכים בנסיעות ארוכות, לעתים בכבישים הרריים ומפותלים, בתנאי דרך לא קלים. לא פעם כלי הרכב הקטנים והגדולים שיסעו לפניכם, יכתיבו את הקצב, כמו גם פגעי מזג אויר שעלולים לשנות את טוואי הנסיעה וכו'. ייתכנו פערים בין הכתוב, לשטח. יש לקחת בחשבון שמסלול הטיול יעודכן בשטח בהתאם לשיקול הדעת של המדריך, הנהג והמשרד המקומי, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.

מסמכים אחרונים לטיול
לקוחותינו יקבלו כשבוע וחצי לפני היציאה לטיול מסמכים אחרונים לטיול שכוללים, טלפונים חשובים, טיפים, סטאטוסים לטיול ותכנית סופית בעברית ובאנגלית. התכנית באנגלית היא תכנית טכנית במהותה שכוללת את האתרים הכלולים בתכנית, לפעמים גם בשמות קוד שמובנים למשרד המקומי. התכנית באנגלית אינה מתורגמת באופן מלא לתכנית בעברית. חשוב לבדוק בטרם יציאתכם את המסמכים השונים ובמידה וקיימים פערים או אי התאמות יש להפנות את תשומת הלב שלנו לכך.

עישון

בזמן נסיעה באוטובוס לא יותר העישון.

אוטובוס/ רכב 

בטיולים מאורגנים ופרטיים יעמוד לרשות הקבוצה או היחידים אוטובוס/ רכב עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים הכלולים בתכנית הטיול, כפי שפורטו במסלול כל טיול. האוטובוס/ רכב לא יהיה בהכרח צמוד לקבוצה במשך כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודתו של הנהג כפופות לחוקי התעבורה בארצות השונות. אין זו מחובתו של הנהג להסיע את המטיילים בשעות הפנאי, בימים או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ולאתרים שאינם כלולים בתכנית. בימים חופשיים לא יעמדו הרכב והנהג לרשות המטיילים.

בתי מלון

 בבתי המלון קבלת החדרים הינה בדרך כלל החל מהשעה 14:00 ועזיבתם לפני השעה 12:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון לארגן את החדרים עבור האורחים הבאים. יתכנו מקרים שבהם תאלצו להמתין עד לקבלת החדרים או לאחר פינוי החדרים, בהתאם לשעות הנ'ל. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם במקרים אחדים יתכנו שינויים בשל זמינות, הזמנת יתר שביצע המלון או כל סיבה שבגינה המלון המקורי אינו יכול לאשר את ההזמנה של החדרים. במקרה כזה שומרים המארגנים לעצמם את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור, במגמה להביא לכך שתכנית הטיול הכוללת לא תפגע. בתי המלון יהיו ברמה דומה.

כלכלה

בכל מסלול טיול מתחת לכותרת 'המחיר כולל', פורטו הארוחות שיוגשו במקומות השונים ואשר כלולות במחיר הטיול. תפריט הארוחות נקבע מראש, רמתן שונה ממקום למקום וכך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה בתשלום נוסף אלא אם צויין אחרת. לעיתים ( לדוגמא, טיסה מוקדמת או יציאה לצפייה בשמש זורחת בהימלאייה…) ארוחות הבוקר יתכן ויוגשו ארוזות, ישירות לחדר הנוסעים. ארוחות במהלך הטיסות הינן באחריות חברות התעופה בלבד. המארגנים אינם אחראים לסוג וטיב הארוחות בטיסות או לקבלת ארוחות מיוחדות שהוזמנו ע'י הנוסע.

ארוחות צמחוניות

נוסעים המעונינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמינן מראש בארץ, בעת ההרשמה לטיול. הזמנת ארוחות צמחוניות אינה כרוכה בתשלום נוסף, אולם המארגנים אינם מתחייבים כי יהיה באפשרותם לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו ארוחות צמחוניות כמבוקש. נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה צמחונית כוללת בדרך כלל סלט חסה או סלט ירקות, ביצים או תפוחי אדמה וכיו'ב, אין אפשרות לגוון את הארוחות. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעתים כרוך הדבר בתשלום נוסף, ישירות לבית המלון או למסעדה.

ארוחות לשומרי מסורת

למטיילים שומרי מסורת המבקשים אוכל כשר חשוב לקחת בחשבון שביעדים בהם אנו פעילים אין מסעדות כשרות. ארוחות שיוגשו במהלך הטיול תהיינה צמחוניות, ללא תעודת הכשר ומבוססות על ירקות פירות, אורז וקטניות. היכן שניתן להשיג דגים, הדג יאפה בנייר כסף. ביעדים בהם ישנן מסעדות צמחוניות, תינתן רשימה של מסעדות צמחוניות. מוסקט טיולי בוטיק תעביר את בקשת המטיילים לנותני השירותים המקומיים, אך אין בידה אפשרות לפקח על אופן ההכנה ומרכיבי המזון שיוגשו.
ברוב היעדים ההזמנה תעשה על בסיס א. בוקר בלבד. למטיילים המקפידים על רמה גבוהה של כשרות, מומלץ להצטרף לטיול מאורגן ולפנות אל חברה המתמחה בשוק הדתי.

טיסות

• שינוי בלוח הטיסות המתוכננות שייעשה על ידי חברת התעופה או שינוי בחברת התעופה יביאו לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. מחיר הטיול יעודכן בהתאם לכך. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מטייל שיבטל יציאתו לטיול עקב השינויים המפורטים למעלה יחויב בדמי ביטול על פי התנאים המפורסמים.

• חברות התעופה מציעות מחירים אטרקטיביים לנוסעים המזמינים טיסה זמן רב לפני התאריך המיועד, אם זאת לפעמים הם מחייבים בכרטוס מוקדם שעליו חלים דמי ביטול. במקרה כזה –  הודעה על כך תינתן בנפרד לכל מטייל.

• הנוסעים החורגים ממסגרת הטיסה הקבוצתית בתאריך החזרה או ביעד החזרה, באותה חברת תעופה, חייבים בתוספת של 150 דולר,Deviation fee . במקרים מסוימים המחיר אף יהיה יקר יותר, בהתאם לזמינות הטיסה.

היטל ביטחון ודלק

רשויות תעופה בארץ ובחו"ל הכריזו על היטלי ביטחון ותוספות בגין עליית מחירי הדלק,  על כרטיס הטיסה. סכומים אלו אינם כלולים במחיר הטיול, והם ייגבו בהתאם להנחיות חברות התעופה.

בריאות

יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבועיים לפחות לפני מועד היציאה לטיול כדי לקבל הנחיות בנוגע לחיסונים ולתרופות. חל עלינו איסור מוחלט לתת ייעוץ או הנחיות בנושאים אלה.

דרכון ואשרות כניסה

יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות. הוצאת דרכון ו/או הארכתו והוצאת אשרה הן באחריות המטייל בלבד. יש לברר עימנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא אשרה, בהתאם לכל תכנית. בכל מקרה של ביטול הטיול או שינוי הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המטויילות, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך. חובה להוציא אשרת כניסה מבעוד מועד ליעדים בהם יש צורך באשרה כדוגמת: סין, סרי לנקה, בורמה, וייטנאם, ארה"ב, קובה, הודו, אוסטרליה, אינדונזיה, בהוטן.  חובה על המטייל לברר עם משרדנו האם יש חובה להוציא אשרת כניסה ליעד שבו הוא מטייל כולל עצירות ביניים במסלול התעופה ויש לטפל בהוצאת האשרה זמן רב מראש.

מספר ימי הטיול

בטיולים מאורגנים לקבוצות: מספר ימי הטיול כולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים הללו אין תכנית סיורים. בטיולים פרטים שבהן הטיסות אינן כלולות, מספר ימי הטיול לא כולל בתוכו את יום היציאה והחזרה אלא אם מדובר ביום ההגעה/ עזיבה. אם שונה מספר ימי הטיול, עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו כי אם בהתאם לעלות בפועל שנוספה לחברה או הופחתה עקב השינוי. במידה ותהינה תוספת עלויות עקב שינויים אלו, ישלמו אותם המטיילים מכיסם בהתאם להנחייתנו.

אחריות וביטוח

אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שיכול להיגרם במהלך הטיול או עקב ביטולו או שינויים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תאונה, גנבה, אובדן של כבודה או מסמכים או הוצאות שהיה על המטייל להוציא בגינם. אם הוציאה החברה הוצאה כלשהי בעבור המטייל, יהא המטייל חייב בהשבה מלאה שלה לחברה. על כל מטייל לעשות בעצמו ובעבורו ביטוח נסיעות מלא ומתאים לגוף ולרכוש, בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.

דמי הביטול בטיולים מסוג זה הם גבוהים וככל שמתקרבים למועד היציאה לטיול – העלות הולכת וגדלה ולכן מומלץ לבטח את הנסיעה לביטול מכל סיבה – בטריפ גרנטי של קבוצת הפניקס, יש לבטח את הטיסות הבינלאומיות בתחילה כ – 7 ימים ממועד התשלום ולאחר מכן – את שירותי הקרקע. לפרטים נוספים – לחצו כאן.

ביטוח נסיעות אקסטרים

במידה ובטיולכם כלולה פעילות אתגרית כגון: אומגות, רכיבה על סוסים, טרקטרונים, אופניים, ראפטינג וכו' חובה להרחיב את ביטוח הנסיעות הסטנדרטי. במידה ופעילות זו אינה נכללת בביטוח הבסיסי. כיוון שלכל חברת ביטוח יש הגדרה משלה לגבי מהו ספורט אתגרי ותחביבי, חשוב לשאול את השאלות הספציפיות כדי לברר אם יש צורך להרחיב את הביטוח.

במחיר הטיול אנו כוללים:

 • אכסון: דרגת בתי מלון – בהתאם למפורט בכל טיול; הלינה – בחדרים זוגיים עם שירותים צמודים, אלא אם צוין אחרת.

• טיסות:  ישנן חבילות שבהן אנו לא כוללים טיסות אנו מציינים זאת תחת "המחיר לא כולל". לקבוצות: כרטיסי הטיסה בתעריף קבוצתי לפי המסלול (יציאה וחזרה עם הקבוצה) וטיסות פנים לפי תכנית הטיול. בכל מקרה, יציאה ו/או חזרה בטיסה אחרת (שלא עם הקבוצה) תהיה כרוכה בתשלום נוסף ובאישור חברת התעופה.
• הדרכה: ע"י מדריכים מקומיים בשפה האנגלית, כנדרש על פי חוקי המדינות השונות. באוסטרליה, ניו זילנד ויפן הטיולים מבוססים על סיורים משותפים בקבוצות בינלאומיות.
• כלכלה: כמפורט בתכנית כל טיול. ארוחת הבוקר היא בד"כ ארוחת בופה או קונטיננטלית, אלא אם צוין אחרת.
• תחבורה: רכב מיוחד לתיירים או אמצעי תחבורה אחר, אם צוין בתכנית הטיול. אין אנו מתחייבים לספק למטיילים תחבורה בזמנים שאינם חלק אינטגראלי של התכנית, לרבות ביציאה לבילויים בערבים שלא על פי התכנית. תחבורה שתסופק לבקשת המטיילים מחוץ למסגרת התכנית תהיה על חשבונם.
• העברות משדות התעופה בחו"ל ואליהם: מטיילים יחידים או כאלו שמטיילים במסגרת קבוצתית ומצטרפים לקבוצה או נפרדים ממנה במועד שונה מהמפורסם בתכנית הטיול אינם זכאים להסעות ו/או להחזר כלשהו.
• דמי כניסה: דמי כניסה לאתרים ולשמורות, כמפורט בכל תכנית בנפרד.
• תשר (טיפ): לקבוצות אנו כוללים בד"כ את הטיפים במחיר הטיול כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד'. בטיולים פרטיים, התשר לא ייגבה בארץ וישולם ישירות לנותני השירותים ע"י המטיילים. מטיילים יחידים ישלמו את הטיפים בארץ היעד בהתאם להמלצות שיינתנו ע"י משרדנו.
•  מטען: העברת מטען המטייל – בתנאי שמשקלו לא יעלה על 20 ק"ג.

במחיר הטיול איננו כוללים:

• דרכון ואשרות כניסה: דמי הוצאת דרכון או הארכתו, דמי אשרות כניסה וטיפול.
• מסים והיטלים: המחיר אינו כולל מסי נמל וביטחון בארץ, בארצות הטיול ומסי נמל בטיסות הפנים; כמו כן – כל היטל או מס או תשלום חובה אחר או נוסף, שאינו כלול במחיר הטיול במועד פרסומו וייתכן ויוטל עד יום יציאת הטיול.
• ארוחות: כל ארוחה שאינה מצוינת בסעיף כלכלה.
• אכסון: תוספת ליחיד בחדר (ראה להלן).
• ביטוחים: ביטוח נסיעות – אישי, רפואי ומטען. אנו מחייבים כל נוסע לרכוש פוליסת ביטוח מתאימה.
• בילויים וסיורים בזמן החופשי: כל סיור או בילוי שאינם מפורטים בתכנית.
• הוצאות אישיות: הוצאות בעלות אופי אישי, כגון דואר, טלפונים, כביסה, משקאות וכד'.

חילוקי דעות:

א. סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר טבריה בלבד.
ב. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או אצל סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם.
ג. החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים.

 לסיכום, כל לקוח יקר לליבנו  – טיולינו מתוכננים היטב על מנת להעניק לכם חווית טיול טובה ונעימה.

אנו מצדנו נעשה הכול כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך בד בבד נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים במסלול בהתאם למצב בשטח, שינויי טיסות,  שיקול דעתו של המדריך והסוכן המקומי גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתכנית.

 טוב, אם הגעתם עד כאן… בטח תרצו לעבור לשלב הבא…

להזמנת טיול לחצו כאן

ליצירת קשר לחצו כאןאו התקשרו ל: 1-700-500-516

לפרטים ומידע נוסף על טיולים בתפירה אישית מלאו את הטופס המצורף
הנני מאשר/ת קבלת דיוור

תוכן